توانبخشی شناختی

توانبخشی شناختی هدفش حفظ ارتقا و جبران است . مغز افرادی که به هر دلیلی آسیب دیده است باید به نقطه بهینه برگردند و یا برسند. برنامه توانبخشی باید موکول به ارتقای زندگی این افراد شود. اصطلاح توانبخشی شناختی شامل طیف وسیعی از روش های درمانی است که توسط متخصصین مختلف توانبخشی قابل اجراست بسیاری از متخصصین از جمله کاردرمانگران، فیزیوتراپیست ها و متخصصین آموزش استثنایی و عصب روانشناسان جهت ارتقا سطح عملکردهای شناختی مراجعین خود ، از رویکردهای توانبخشی شناختی بهره می گیرند.مدل های توانبخشی شناختی تابعی از نیازها و امکانات هر جامعه است .پس نیاز های توانبخشی شناختی فردی که در یک روستا زندگی می کند با کسی که در شهر زندگی می کند متفاوت خواهد .زیرا امکانات و نیازهای آن فرد متفاوت می باشد.

بازتوانی شناختی

هدف کلی از بازتوانی شناختی، بهبود توانایی های شناختی است تا بتواند تا حد امکان عملکرد مستقل را در فرد به دست آورد.


ادامه مطلب
بازتوانی شناختی در سالمندان

سالمند سالم می تواند زندگی مستقلی داشته باشد و از نظر تامین نیاز های فری و اجتماعی خود کمترین وابستگی را به فرزندان و نزدیکان خود داشته باشد


ادامه مطلب
بازتوانی شناختی در بیماران ام اس

افرادمبتلا به ام اس باگذراندن جلسات آموزش و تمرین و حمایت روانی می توانند مسیرهای موفقیت را با توجه به توانمندی شان یکی یکی شناسایی کنند


ادامه مطلب

چقدر به سلامت و بهبود عملکرد مغز خود فکر می کنید؟

انسان دوست دارد که توانمندی های برتری داشته باشد این توانمندی ها می توانند به شکل جسمانی و قدرتمندی بدنی و یا افزایش کارکرد مغز باشد. پس ما دوست داریم مغز های توانمندی داشته باشیم

توانمندسازی شناختی