انواع اختلال شخصیت

انواع اختلال شخصیت

برای اغلب ما ، شخصیت بزرگسال ما با ضروریات جامعه هماهنگ شده است . به عبارت دیگر ، به راحتی از اغلب انتظارات جامعه پیروی می کنیم. در مقابل ، افراد خاصی وجود دارند که به قدری انعطاف ناپذیر و ناسازگار هستند که نمی توانند به طور شایسته ای حداقل مطابق با برخی از نقش هایی که جامعه از آنها انتظار دارد عمل کنند. که در این صورت می گویم آنها به اختلال شخصیت مبتلا هستند. دو ویژگی کلی که اغلب اختلال های شخصیت را توصیف می کنند مشکلات بین فردی و مشکلاتی در ارتباط با هویت فرد هستند و شما در این مقاله  با انواع اختلال های شخصیت آشنا خواهید شد.

اختلال شخصیت پارانوئید

ویژگی اصلی اختلال شخصیت پارانوئید وجود الگویی از بی اعتمادی و سوءظن فراگیر نسبت به دیگران است کهه سبب می شود کسی انگیزه های دیگران را بدخواهانه تعبیر کند. مبتلایان این اختلال تصور می کنند که دیگران قصد سوء استفاده ، آسیب رساندن و فریب آنها را دارند ، حتی اگر هیچ دلیلی بر تایید این تصورات نداشته باشند.این افراد حاضر نیستند به دیگران اعتماد کنند یا با آنها صمیمی شوند. آنها افرادی کینه توزند و از آن جایی که گوش به زنگ نیات بدخواهانه ی دیگران هستند ، غالبا احساس می کنند به شخصیتشان توهین شده و بی درنگ دست به حمله ی متقابل می زنند . این افراد به بدبینی مرضی دچارند و بی دلیل به وفاداری همسر یا نامزدشان شک می کنند.

اختلال شخصیت اسکیزوئید

ویژگی اصلی اختلال شخصیت اسکیزوئید ، وجود یک الگوی فراگیر کناره جویی از روابط اجتماعی و محدود بودن دامنه ی تظاهرات هیجانی در موقعیت های بین فردی است.مبتلایان به این اختلال ظاهرا تمایلی به صمیمیت ندارند و عضویت در خانواده یا سایر گروه های اجتماعی رضایت خاطر چندانی برایشان ندارد. آنها تنهایی را به بودن در کنار دیگران ترجیح می دهند. از نظر اجتماعی منزوی و گوشه گیرند و فعالیت های انفرادی را انتخاب می کنند. تکالیف مکانیکی ، بازی های کامپیورتری و با ریاضی را ترجیح می دهند . از تجربیات حسی ، بدنی یا بین فردی مانند قدم زدن در ساحل به هنگام غروب آفتاب یا ارتباط جنسی لذت چندانی نمی برند . نسبت به تایید یا انتقاد دیگران بی تفاوت هستند.

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

مبتلایان به اختلال شخصیت اسکیزوتایپی ممکن است خرافاتی باشند یا به پدیده های فراطبیعی اشتغال ذهنی داشته باشند. آنها گاهی احساس می کنند توانیی خاصی دارند و می توانند رویدادها را قبل از وقوعشان حس کنند یا فکر دیگران را بخوانند . گفتار این افراد ممکن است شامل جملات و عبارات غیر معمول و عجیب و غریب باشند.اغلب به نظر می رسد که این افراد با دیگران تعانلی نامناسب ، انعطاف ناپذیر یا محدود دارند. آنها به این علت نامتعارف و عجیب و غریب به نظر می رسند که ادا و اطوارهای غیر عادی دارند، طوری لباس می پوشند که لباس هایشان معمولا به هم نمی آیند و به رسوم اجتماعی معمولا بی توجه هستند.این افراد در موقعیت های اجتماعی ، دچار اضطراب می شوند. اضطرب اجتماعی آنها به سادگی فروکش نمی کند. چون این اضطراب معمولا به بدبینی و سوءظن نسبت به انگیزه های دیگران مربوط می شوند.

انواع اختلال شخصیت

اختلال شخصیت مرزی

افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی نسبت به شرایط محیط پیرامونشان بسیار حساس اند. حتی در مواجهه با یک جدایی کوتاه مدت واقع گرایانه یا تغییرات اجتناب ناپذیر در برنامه ریزی ها نیز دستخوش ترس شدید از رهاشدگی و خشم متناسب و بیش از حد می شوند.آنها در برابر تنهایی ناشکیبا هستند و نیاز به بودن با دیگران دارند ، تلاش آنها برای اجتناب از طرد شدن ممکن است منجر به اعمالی چون خودزنی شود.مبتلایان به این اختلال الگویی از روابط بی ثابت و شدید دارند . دگرگونی های ناگهانی و شدیدی در خودانگاره فرد مشاهده می شود. که در قالب تغییر اهداف ، ارزش ها و آرمان های شغلی نمود پیدا می کند. مبتلایان ممکن است به دلیل احساس مزمن پوچی ، در رنج باشند و بی ثباتی عاطفی از دیگر علائم این افراد است . آنها به زودی خسته و در زده می شوند و معمولا خشم نامتناسب و شدیدی از خود نشان می دهند . گفتار آنها ممکن است طعنه آمیز ، گزنده یا توم با پرخاشگری کلامی باشد.

اختلال شخصیت ضداجتماعی

ویژگی اصلی اختلال شخصیت ضد اجتماعی عبارت است از وجود الگویی فراگیر از بی اعتنایی و تجاوز به حقوق دیگران. مبتلایان به این اختلال از هنجارهای اجتماعی تبعیت نمی کنند. ممکن است آنها به طور مکرر مرتکب اعمالی شند که زمینه بازداشت شدنشان را فراهم کنند مانند : دزدی ، یا روی آوردن به مشاغل غیر قانونی.

آنها برای تمایلات ، حقوق یا احساسات دیگران احترامی قائل نیستند. معمولا برای کسب منفعت ، برقراری رابطه جنسی ، یا اعمال قدرت ، دیگران را فریب می دهند.

ممکن است  به طور مکرر دروغ بگویند، کلاهبرداری کنند ، یا دست به تعارض بزنند. مبتلایان معمولا تحریک پذیر و پرخاشگرند. آنها بی پروا و به شدت مسئولیت ناپذیرند.نسبت به پیامد نامطلوب اعمالشان بی تفاوت هستند.

اختلال شخصیت نمایشی

مبتلایان اختلال شخصیت نمایشی وقتی کانون توجه نباشند ناراحت می شوند و احساس می کنند قدرشان را ندانسته اند. این افراد که غالبا سرزنده و با نشاط هستند معمولا توجهات را به خود جلب می کنند و ممکن است با شور و شوق ، گشاده رویی ظاهری ، یا عشوه گری خودشان افرادی را که تازه با آنها آشنا می شوند در ابتدا شیفته ی خود سازند. ظاهر و رفتار مبتلایان این اختلال اغلب به لحاظ جنسی بسیار تحریک آمیز یا اغوا کننده است.آنها به شدت علاقه مند تحت تاثیر قرار دادن دیگران با استفاده از ظاهر خود هستند. گفتار آن ها بسیار کلی گریانه و فاقد جزئیات است . این افراد اساسا بسیار تلقین پذیرند و عقاید و احساسات آن ها به راحتی تحت تاثیر دیگران و امیال زودگذر خودشان قرار می گیرد. آن ها بیش از حد خوشبین هستند . به سرعت شک می کنند و خیلی زود هم متقاعد می شوند. این افراد روابط را صمیمانه تر از آن چه واقعا هست تلقی می کنند.

اختلال شخصیت خودشیفته

مبتلایان به اختلال شخصیت خودشیفته اصولا حس متکبرانه و خودستایانه ای دارند. معمولا توانایی های خود را بیش از واقعیت برآورد می کنند . دستاورد های خود را بزرگ  جلوه می دهند . اغلب مغرور و پر مدعا و متظاهر به نظر می رسند. آن ها معتقدند که برتر ، استثنایی یا بی همتا هستند. آن ها معمولا بیش از حد نیازمند تحسین اند. عزت نفس آن ها بسیار شکننده است. توقع دارند نیاز هایشان برآورده شود  و در غیر این صورت ، متحیر یا خشمگین می شوند. معمولا فقط با کسانی دوست می شوند یا روابط عاشقانه برقرار می کنند که آن ها را در پیشبرد اهدافشان یاری دهند یا عزت نفسشان را تقویت کنند. این افراد معمولا فاقد حس همدلی هستند و به تمایلات ، تجارب ذهنی ، و احساسات دیگران توجهی ندارند.ممکن است این افرادحسرت موفقیت ها یا دارایی های دیگران را بخورند و خودشان را بیشتر شایسته آن موفقیت ها ، تحسین ها یا امتیازات بدانند . مبتلایان به این اختلال غالبا رفتاری غرورآمیز و متکبرانه دارند  و نگرش هایی فخر فروشانه ، تحقیر کننده ، یا ترحم آمیز نشان می دهند.

اختلال شخصیت اجتنابی

مبتلایان به اختلال شخصیتت اجتنابی از فعالیت های شغلی ای که مستلزم ارتباط زیاد با دیگران است به علت ترس از انتقاد یا عدم تایید ، یا طرد شدن ، اجتناب می کنند. این افراد مایل نیستند با دیگران ارتباط داشته باشند. مگر این که مطمئن شوند که مورد محبت قرار می گیرند. در روابط صمیمانه به علت ترس از سرافکندگی یا مسخره شدن ، کناره گیری می کند.

اختلال شخصیت وابسته

مبتلایان به اختلال شخصیت وابسته در تصمیم گیری های روزمره بدون راهنمایی و اطمینان بخشی  زیاد دیرگان دچار مشکل می شوند. این افراد نیاز دارند که دیگران مسئولیت بیشتر زمینه های عمده زندگی آنها را بپذیرند. آنها در ابراز مخالفت با دیگران به علت ترس از قطع حمایت یا تایید آنان دچار مشکل می شوند. مبتلایان به اختلال شخصیت وابسته در شروع کردن طرح ها یا انجام کارها به تنهایی مشکل دارند.

اختلال شخصیت وسواسی فرکی-عملی

این افراد به جزییات، قواعد و مقررات ، فهرست ها ، نظم و ترتیب و برنامه ها تا حدی که هدف اصلی گم می شود.اشتغال ذهنی دارند. کمال گرایی از ویژگی های افراد مبتلا به اختلال وسواسی فکری-عملی است. شیفتگی شدید به کار ، تا حدی فعالیت های تفریحی و دوستی ها نادیده گرفته می شود. افراط در وظیفه شناسی و دقیق بودن ، و انعطاف ناپذیری در مورد مسائل اخلاقی و ارزشی از دیگر ویژگی های این افراد است. ناتوانی در دور انداختن اشیای فرسوده و بی ارزش ، حتی هنگامی که هیچ ارزش عاطفی نداشته باشند. اکراه در واگذاری تکالیف به دیگران ، خست در خرج کردن برای خود و دیگران ، یکدندگی و سرسختی نیز از ملاک های تشخیصی این اختلال هستند.

منبع : http://instagram.com/vibbras

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا