تکامل عصبی کودکان (ECD)

آغاز مشکلات تکامل عصبی

شیوع مشکلات اولیه تکاملی عصبی 25 تا 50% است که اگر این مشکلات درمان نشوند ، اغلب در آینده مانع از موفقیت تحصیلی شده و مشکلات ثانویه سلامت ذهنی را به دنبال خواهند داشت. بسیاری از کودکانی که با عدم موفقیت تحصیلی و ذهنی روبرو هستند ، فاقد مشکلات قابل سنجش در زمان کودکی بوده اند اما عوامل خطری را با خود به همراه داشته اند که پیش بینی کننده های قدرتمندی برای وضعیت نوزاد و یا شیرخوار در آینده هستند.

علائم عدم تکامل عصبی

  • نارسی یا وزن خیلی کم بدو تولد
  • زردی شدید نوزادی
  • صدمات حین زایمان
  • نیاز به تنفس کمکی در نوزادی

از جمله عوامل خطر جدی محسوب می شوند. چنین ریسک هایی در نهایت منجر به تاخیر تکاملی ، رفتاری می شود. خوشبختانه می توان با کمک روش های غربالگری قابل اعتماد و معاینات دوره ای ، با پیگیری تاثیر عوامل خطر ، آثار آن ها را به حداقل رساند. پایش رشد از بدو تولد در کنار معاینات بالینی و پرسشنامه های تکاملی کارا و مطمئن  ، باعث شناسایی به هنگام هر گونه انحراف از تکامل عصبی اعم از حسی ، حرکتی ذهنی و گفتاری می شود.

استفاده از این خدمات برای کودکان بدون عوامل خطر نیز برای تعیین “سن تکاملی عقلی” و ارتقای آن مفید است.رویکرد دیگر کلینیک توانبخشی آموزش و ارتقای توان والدین در شناسایی و پرورش استعداد های کودکان از سنین شیرخوارگی است.

کلینیک توانبخشی متشکل از متخصص کودکان و کارشناسان دوره دیده ویژه تکامل عصبی و تجهیزات تشخیص ، مداخله و آموزش است.

تکامل عصبی کودکان

کودکان در چه سنی از چه چیزی می ترسند؟

6 ماهگی : از دست دادن حمایت بدنی ، صدای بلند

7-12 ماهگی : غریبه ها ، چیزهای ناگهانی ، غیرمنتظره  و ترسناک

1 سالگی : جدایی از والدین ، آسیب دیدگی والدین ، توالت رفتن ، غریبه ها

2 سالگی : جدایی از والدین ، صدای بلند ، حیوانات ، اتاق تاریک ، اشیا و ماشین های بزرگ ، تغییر در محیط

3 سالگی : جدایی از والدین ، صدای بلند ، حیوانات ، اتاق تاریک ، اشیا و ماشین های بزرگ ، تغییر در محیط شخصی

4 سالگی : جدایی از والدین ، حیوانات ، تاریکی ، صداها

5 سالگی : جدایی از والدین ، تاریکی ، حیوانات ، آدم های بد ، تاریکی ، آسیب بدنی

6 سالگی : جدایی از والدین ، موجودات فقو طبیعی ( مثل ارواح یا جادوگران ) ، صدمات بدنی ، رعد و برق ، تنها خوابیدن و تنها ماندن در خانه

7-8 سالگی : موجودات فوق طبیعی ، تاریکی ، احضار روح ، تنها ماندن در خانه ، آسیب بدنی

9-12 سالگی : آزمون ها و امتحانات در مدرسه ، عملکرد تحصیلی ، آسیب بدنی ، ظاهر جسمانی ، رعد و برق ، مرگ

نوجوانی : روابط شخصی ، رعد و برق ، مدرسه ، پیامد های سیاسی ، آینده ، حیوانات ، پدیده های فوق طبیعی ، بلایای طبیعی ، ایمنی

درس های تکاملی

تکامل مغز محصول پیوندهای سلول های عصبی با یکدیگر است .

کارکرد مناسب مغز نیز ، نیازمند هماهنگ سازی بخش های مختلف سیستم عصبی مرکزی است .

آیا می شود برنامه جامع تکامل کودکان بدون برقراری سیناپس بین متخصصین مرتبط ( حسی ، حرکتی ، شناختی ، عاطفی ، مدیریت ) به هدفش برسد ؟ بله در بسیاری از کلینیک ها با پزشکان و درمانگران با تجربه چنین مجموعه ایی ارائه خواهد شد .

پاسخ