مسئولیت اجتماعی

اهداف سازمانی خانه توانبخشی ایران شامل:

1 -ارائه ارزیابی جامع و دقیق با حضور درمانگران جوان و مجرب در گرایش‌های گفتار درمانی، توانبخشی شناختی و کار درمانی.

2 -فراهم‌سازی امکان دسترسی آنلاين به خدمات مورد نیاز در دوران طلایی بازتوانی و کاهش اتلاف انرژی و فرسودگی ناشی از مراجعه به مراکز خدمات دهي حضوري.

3 -تعمیم و انتقال سریع‌تر مهارت‌ها و توانمندی‌های کسب شده در جلسات درمانی به زندگی واقعی با تمرین‌های شخصی‌سازی شده.

واجدین شرایط: 

فرم درخواست جلسات حمایتی

پیمایش به بالا