آرشیو روزانه: اکتبر 17, 2018

توانبخشی شناختی بعد از آسیب سر

علل های رایج آسیب سر علل آسیب به سر متنوع اند. 50 درصد افرادی که به دلیل آسیب به سر به مراکز درمانی مراجعه می کنند و به توانبخشی شناختی نیاز دارند ناشی از تصادفات جاده ای و رانندگی است. حدود 25-20 درصد افراد به دلیل سقوط های خانگی و صنعتی دچار آسیب به سر […]

read more »