آزمون توجه و تمرکز
در این آزمون باید بعد از دیدن دایره آبی به سرعت روی دکمه پاسخ کلیک کنید و به دایره های سیاه واکنش نشان ندهید

تست شناختی
پاسخ ثبت شد!
پیشرفت: 0%
پیمایش به بالا