مقالات علمی

مقالات علمی

ADHD یا اختلال کمبود توجه/بیش فعالی | تشخیص تا درمان

ADHD یا اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، یک اختلال پیچیده عصبی رشدی است که با اختلال در رشد مغز و عملکرد اجرایی همراه است و منجر به چالش هایی در مهارت های شناختی، حرکتی، اجتماعی و عاطفی می شود. اختلال عملکرد، که با نقص در کنترل توجه، کنترل بازدارنده و حافظه فعال مشخص می شود.

پیمایش به بالا