بارگذاری

گرافیک

اگر شما یک طراح هستین و یا با طراحی های گرافیکی سروکار دارید به متن های برخورده اید.
systemadmin
28 اسفند 1397
خود را به چالش بکشید و آینده را پیروز شوید.

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند که محتوای اصلی صفحات آماده نیست. در نتیجه طرح کلی دید درستی به کار فرما نمیدهد. اگر طراح بخواهد دنبال متن های مرتبط بگردد تمرکزش از روی