آزمون حافظه فوری کلامی

در این آزمون بعد از دیدن اعداد آن ها را حفظ کرده و سپس بعد از محو شدن، دقیقا همان عدد را وارد کنید. حتما کیبورد خود را روی حالت فارسی قرار دهید.

تست حافظه عددی
پیمایش به بالا