آزمون حافظه بازشناسی
در این آزمون هر بار با دیدن یک کلمه باید تشخیص دهید که آیا این کلمه را در بین کلمه های ارائه شده دیده اید یا خیر

تست حافظه کلامی

تست حافظه کلامی

کلمه
امتیاز: 0

گزارش

درصد تشخیص کلمات تکراری: %

درصد تشخیص اشتباه: %

پیمایش به بالا