مقالات علمی

توانمندسازی شناختی

شناخت چیست ؟ واژه شناخت در نگاه اولیه به معنی این است که دنیای اطرافمان را بشناسیم اما وقتی شناخت […]