بارگذاری

29 شهریور 1397
درمان شناختی رفتاری یا CBT

درمان شناختی رفتاری یا (CBT) چه اثراتی بر روی بیمار می گذارد  و شاید برای شما این سوال پیش بیاید که آیا عوارضی دارد و درمان با این روش امکان پذیر است یا خیر .  درمان شناختی رفتاری یا CBT 

29 شهریور 1397
افسردگی از دید علوم شناختی

افسردگی از دید علوم شناختی مقدمه در دنیا چیزی حدود ۳۰۰ میلیون مورد شناخته شده افسردگی داریم که عدد خیلی خیلی بزرگی است . آمار افسردگی منجر به خودکشی ۸۰۰ هزار نفر در سال در دنیا است . اختلال افسردگی