مقالات علمی

شناخت اجتماعی و اوتیسم

شناخت اجتماعی و اوتیسم به طور ساده بخواهیم بگوییم اوتیسم یک اختلال عصب شناختی است که در سه سال اول […]