بارگذاری

29 شهریور 1397
روان درمانی

روان درمانی یک اصطلاح کلی برای درمان مشکلات سلامت روان است که با صحبت کردن با یک روانپزشک ، روانشناس یا روان درمان  و سایر ارائه دهنده خدمات بهداشت روانی حاصل می شود.در طول روان درمانی ، شما در مورد