مقالات علمی

ساختار مغز انسان

قسمت های مغز مغز جزیی از سیستم عصب مرکز ، یعنی همان مغز و نخاع می باشد که درون جمجمه […]