مقالات علمی

انعطاف پذیری مغز

انعطاف پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیتی مغز مغز انسان از حدود ۸۶ میلیارد نورون تشکیل شده است. محققان اولیه معتقد بودند […]